Ekologie

line

Eruca Technologies environmentMy, v Eruca Technologies s.r.o., přinášíme ekologická řešení pro zpracování pevných raketových paliv. Efektivita, bezpečnost a ochrana životního prostředí v rámci našich procesů jsou naše nejvyšší priority.

Naše technologie má minimální dopad na životní prostředí díky skutečnosti, že celý proces probíhá v uzavřeném cyklu. Vezmeme vstupní surovinu, zpracujeme ji, vyčistíme a připravíme pro další průmyslové použití. Všechny kroky v našich výrobních procesech jsou pod přísnou environmentální kontrolou a nevzniká zde žádný tekutý ani tuhý odpad . Proces také vyžaduje jen minimum energie, čímž vytváříme nejmenší možnou uhlíkovou stopu (carbon footprint).

Pomáháme chránit přírodu, přírodní zdroje a snažíme se snižovat znečištění životního prostředí a zajišťovat zlepšující se bezpečnost pro lidi, životní prostředí a majetek.