Technologie

Politika prevence závažných havárií

line

Politika prevence závažných havárií je základním dokumentem vydaným ve společnosti Eruca Technologies s.r.o.   pro prevenci závažných havárií. Základním cílem je dosáhnout takové úrovně bezpečnosti, aby činnostmi společnosti bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví jak zaměstnanců, tak obyvatel v okolí a také omezeno negativní působení podniku na životní prostředí.

Naplnění tohoto cíle bude dosaženo aktivním uplatňováním následujících principů: 

Technologie

line

Eruca Technologies processVezmeme-li v úvahu počet již existujících vojenských raket ve světě a skutečnost, že mají být zlikvidovány, pokud nebudou použity do konce své expirační doby, tak naše nová, k životnímu prostření citlivá a neznečišťující technologie je obrovským krokem vpřed v oblasti úspory zdrojů, eliminace odpadu a emisí a snižování produkce skleníkových plynů.